Jak je možné prodloužit životnost zateplených fasád?

Úvodem našeho nového seriálu, který pro vás připravila firma Fasádní Servis®, vás seznámíme se základním povědomím o doporučené údržbě fasád bytových domů, a také se základními radami pro všechna SVJ a bytová družstva, která se o tuto problematiku zajímají.

Proč zavčasu čistit fasádu?

Hlavním důvodem k čištění zateplené či minerální fasády je fakt, že tímto krokem zamezíte jejímu pohledovému znehodnocení a předejdete hloubkovému znečištění. Je to také zároveň první důležitý krok k prodloužení její životnosti. K tomu sice samotné čištění nestačí, ale nazvěme to třeba odrazovým můstek ke správné péči o fasádu.

7 bodů, které by vás před čištěním fasády měly zajímat

Na trhu vyrostlo mnoho firem, které čištění fasád a jejich údržbu nabízejí. Tak, jako v každém oboru, platí i zde, že můžete narazit na značné kvalitativní rozdíly, a to jak v přístupu, provedení, technologii i v ceně, tak v neposlední řadě v poskytované garanci životnosti čisté fasády. Co je tedy pro vás z hlediska prvního kroku „čištění“ fasád důležité?

 1. Firma musí odborně posoudit stav vaší fasády a provést důkladnou vstupní inspekci. S výsledky o stavu fasády je povinna vás seznámit.
 2. Na základě těchto výsledků musí zvolit co nejšetrnější metodu čištění s ohledem nejen na vyčištění, ale také na životnost fasády.
 3. Proto by zvolená firma měla disponovat širokou škálou čistících metod, aby mohla vždy zvolit tu nejšetrnější a nejvhodnější variantu dle stavu znečištění a typu fasády.
 4. Ukázka technologického provedení, tedy čištění, by měla být samozřejmostí.
 5. Osobní prezentaci firmy, vysvětlení celého postupu a doložení referencí si stanovte jedním z kritérií výběru.
 6. Hodně vám napoví i webové stránky firmy, kde by měl být kvalitní, srozumitelný a vypovídající obsah.
 7. V neposlední řadě posuzujte také přístup a zákaznický servis. Opravdu věříte, že kdo se nechová slušně a vstřícně k zákazníkům, odvede precizní práci?

Na co si dejte určitě pozor

 • Nepovažujte emailovou nabídku bez osobní inspekce vaší fasády a bez vzorové ukázky za stoprocentní.
 • Vězte, že zateplené fasády jsou velmi citlivé na použití klasických tlakových čistících systémů – tzv. wapky.
 • Díky speciálním systémům je možné čistit fasádu zcela šetrně už při tlaku 40–60 barů. Klasická wapka, která je základem tlakového mytí, má tlak 110–130 barů.
 • Použití chemické agresivní složky, tzv. biocidních čističů na bázi chloru, snižuje povrchovou soudržnost a tím životnost fasády. Navíc se tyto složky po dobu čištění uvolňují do vzduchu a okolí domu.
 • Kontrolovat můžete i provedení. Konstantní vzdálenost čistící hlavice od fasádního povrchu je doporučená 3–5 cm.
 • Pozor na extrémně rychlé termíny provedení realizace. Dobře provedená práce si žádá svůj čas.
 • Souhrnná cena bez jednotlivých položek. Vyžadujte strukturovaný rozpočet včetně rozpisu všech položek.
 • Skutečně rozumíte specifikaci životnosti a jejím garančním podmínkám uvedeným ve smlouvě?

Ptejte se, chtějte vše vysvětlit, nezůstávejte v ničem na pochybách nebo u svých domněnek. Odpovědi na své otázky byste měli dostat ideálně ještě dřív, než je vyřknete.

Proč si důkladně vyčištěná fasáda zaslouží dlouhodobou ochranu?

Každý člen výboru a majitel bytové jednotky by měl vzít na vědomí fakt, že především zateplené fasády systému ETICS není vhodné opakovaně zatěžovat čištěním, a to jak tlakovým, parním, chemickým či jiným. Fasáda se opakovaným čištěním stává méně soudržnou a více porézní, což jednoznačně snižuje její životnost. Co byste měli od kvalitní ochrany povrchu očekávat, aby vám přinesla prodloužení životnosti vaší fasády?

 • Dlouhodobou ochranu vyčištěné fasády s minimální dobou životnosti 10 let.
 • Garanci na udržitelnost funkčnosti ochranného systému po smluvní dobu.
 • Přesnou specifikaci garance zvoleného ochranného systému, tzn. jak lze vyhodnotit po uvedenou dobu životnosti, že ochrana je funkční a vaši fasádu chrání, samozřejmě uvedeno ve smlouvě.
 • Po skončení garanční lhůty ochrany vyčištěné fasády, např. 10 let, by mělo být dostačující ochranný systém pouze obnovit bez nutnosti opakovaného čištění.
 • 100% ochranu proti UV záření – zamezení UV degenerace fasády/šisování barev.
 • 100% ochranu proti šednutí – zamezení ulpívání atmosférických nečistot.
 • 100% ochranu proti zelenání – zamezení tvorby a vzniku řas/ zelenání fasády.
 • 100% ochranu proti černání – zamezení tvorby a vzniku plísní/ lokálního černání fasády.
 • Výše uvedená jakostní kritéria by měla být dodržena ve 100% trvalé účinnosti po celou dobu záruční smluvní garance dle smlouvy o dílo.

Původní text v PDF

Životnost a čištění fasád