Kodex – Profesionální údržba fasád

Čištění fasád, čištění fasád Praha, mytí fasád, mytí fasád Praha, inspekce a znalecké posudky fasád, repase fasád, renovace fasád, vysokotlaké čištění fasád, parní čištění fasád, čištění fasád suchým ledem, tryskání fasád, pískování fasád, opravy fasád, nátěry fasád, čištění graffiti, anti-graffiti ochrana fasád, impregnace fasád, samočistící ochrana fasád, instalace ochranných systémů proti ptactvu, výškové práce je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Kodex – Profesionální údržba fasád

Kodex nebo-li kodifikace podnikání a standardů firmy Fasádní Servis®, je souhrnem obsahu podnikání a znamená především zákonodárnou činnost směřující k vytvoření soustavného jednotného, sborníku právních předpisů čili zákoníku souboru oblasti celofiremního kodexu. Kromě toho označuje se však dotčeným výrazem i samotný výsledek zákonodárné činnosti a to v případě odborně způsobilých fasádních prací , renovace kamene a repase a ochrany kamene.

Hlavní vizí firmy Fasádní Servis® v oblasti fasádních prací a odborné renovace a čištění fasád, také patřit mezi špičkové fasádní centra a firmy, pracující s nejnovějšími poznatky vědy a moderní technologie za použití revolučních ekonomických metodických procesů. V konkurenci ostatních firem, chceme nadále prohlubovat a zvyšovat svou odbornou úroveň a spolupráci s našimi partnery z výzkumných ústavů, akademií věd i vysokých škol rozvíjet potenciál naší společnosti. Profesionální přístup, kontinuální vzdělávání a zvyšování našich zkušeností, včetně kvality poskytovaných služeb, jsou naším trvalým závazkem, nejen vůči všem našim klientům, dodavatelům, ale také naší společnosti.

Posláním firmy Fasádní Servis® je, šířit osvětu a vědění, jak pomocí novodobých technologií, tak zajistit pro naše klienty zcela komplexní služby od výškových fasádních prací, pozemních fasádních prací, renovace fasádních povrchů přes čištění a povrchové ošetření a impregnaci fasádních povrchů dle interních směrnic ISIS System®.

Filozofií firmy Fasádní Servis® je nabídnout a poskytnou širokou škálu služeb v oblasti čištění fasád, mytí fasád, inspekce a znaleckých posudků fasád, repase fasád, renovace fasád, vysokotlakého čištění fasád, parního čištění fasád, čištění fasád suchým ledem, tryskání fasád, pískování fasád, oprav fasád, nátěrů fasád, čištění graffiti, anti-graffiti ochrany fasád, impregnace fasád, samočistící ochrany fasád, instalací ochranných systémů proti ptactvu prostřednictvím té nejlepší technologie a postupů a přípravků prostřednictvím námi proškolených a zkušených pracovníků.

Kodex ISIS System® naší firmě dlouhodobě pomáhá k docílení a naplnění našeho poslání, vizí a cílů díky, kterým sdílíme tyto hodnoty:

 • Jednání s nadšením
 • Podnikavost a tvořivost
 • Efektivní komunikace
 • Spolupráce a partnerství
 • Profesionalita a spolehlivost
 • Čestnost a korektnost
 • Odbornost a znalost problematiky
 • Ekologie a životní prostředí
 • Serióznost a dobrá pověst
 • Firemní kodex zavazuje všechny členy vedení společnosti, zaměstnance a externí spolupracovníky k dodržování tohoto profesionálního kodexu a jsou při své činnosti vázáni následujícími principy.
 • Prosazování a hájení ZÁJMŮ KLIENTA ve všech etapách realizace a případu.
 • Klient má nárok na úplnou INFORMOVANOST o všech krocích podniknutých společností ve věci jeho realizace a případu. Společnost proto vždy informuje klienta o chystaných záměrech a vyžaduje si jejich schválení klientem.
 • Naprostá DŮVĚRNOST ohledně všech informací získaných v průběhu realizace případu po neomezenou dobu. Společnost si velmi váží důvěry, která je mu ze strany klienta svěřena.
 • Každý klient má právo na zcela INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP k řešení svého případu. Základem pro tento individuální přístup je dokonalé poznání potřeb klienta, analýza realizace a nalezení hodnototvorných faktorů a technologického postupu realizace případů. Pouze hluboká znalost potřeb klienta a analýza stavu realizace u klienta umožňuje jeho správnou realizaci a požadovaný výsledek k oboustranné spokojenosti.

Již od počátků své činnosti v roce 2005 si firma Fasádní Servis® uvědomuje důležitost firemní sociální zodpovědnosti, interní a externí informovanosti a vzdělávání svých zaměstnanců, kolegů a partnerů, což je v souladu s firemní filozofií společnosti Fasádní Servis® .

Firma je oddána principům čestného a poctivého podnikání, s cílem být v České republice a Evropě nejváženějším a nejdůvěryhodnějším partnerem pro obor profesionálních fasádních prací a údržby a péče o fasády a fasádní povrchy.

Kodex ISIS System® se v naší firmě vytvářel v souladu s tímto závazkem a jasně vymezuje a definuje naše etické normy, které jsou základním kamenem naší nekompromisní morální integrity.