Čištění fasád

CO FRIENDLY FIRMA

Jsme členy Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR z.s.

 

Čištění fasád, mytí fasád a jejich profesionální údržba je díky moderní době a nově vyráběným materiálů je čím dál specifičtější obor s důrazem na odborně prováděcí znalosti fasádních povrchů a materiálového znalectví prováděcí a realizační firmy Fasádní Servis®.

Kontaktujte nás

Fasádní Servis®

Čištění fasád, čištění fasád Praha, mytí fasád, mytí fasád Praha, inspekce a znalecké posudky fasád, repase fasád, renovace fasád, vysokotlaké čištění fasád, parní čištění fasád, čištění fasád suchým ledem, tryskání fasád, pískování fasád, opravy fasád, nátěry fasád, čištění graffiti, anti-graffiti ochrana fasád, impregnace fasád, samočistící ochrana fasád, instalace ochranných systémů proti ptactvu, výškové práce je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System®.

Čištění fasád, mytí fasád a jejich profesionální údržba je díky moderní době a nově vyráběným materiálů je čím dál specifičtější obor s důrazem na odborně prováděcí znalosti fasádních povrchů a materiálového znalectví prováděcí a realizační firmy Fasádní Servis®. Na základě této skutečnosti je naše firma prostřednictvím zástupců vedení firmy absolventem středoškolských řemeslných oborů, studia vysoké školy, odborně-realizačních školení u výrobců a odborných institucí včetně školení u specializovaných výrobců a dodavatelů v rámci České republiky, Evropy, Velké Británie a USA.

Čištění fasád, repase a renovace fasád a fasádních povrchů jde ruku v ruce s filozofií a založením podnikání a firmy Fasádní Servis® od roku 2005 v České Republice. Naše praxe započala již kolem roku 1998 ve České republice. Naše firma hojně využívá svých mezinárodních kontaktů a zkušeností v oblasti fasádních prací a odborné údržby fasádních a střešních povrchů a úspěšně je přenáší do České a Slovenské republiky včetně Rakouska a Německa, kde jsou zastoupeni také naši významní dlouhodobí zákazníci.

Renovační údržba fasád chrání vaši fasádu

Dlouhodobá životnost fasády

Profesionálně udržovaná fasáda přispívá k udržení hodnoty Vaší nemovitosti.

Ochrana fasády proti plísním a řasám

Prevence proti plísním, řasám a erozi fasádní omítky.

Energetická úspora

Zlepšení izolačních vlastností fasády a lepší energetická ochrana proti tepelným ztrátám.

Ochrana proti UV degradaci fasády

Profesionálně udržovaná fasáda přispívá k udržení hodnoty Vaší nemovitosti.

Profesionální údržba fasád

Filozofií firmy Fasádní Servis® je nabídnout a poskytnou širokou škálu služeb v oblasti revitalizace fasádních povrchů, inspekce a znaleckých posudků fasád, repase fasád, fasádních prací, oprav fasád , fasádnictví, broušení kamenných fasád, restaurátorské fasádní práce, čištění fasád, tryskání fasád, parní čištění fasád, impregnace fasád, anti-graffiti ochrana fasád a povrchů prostřednictvím námi proškolených a zkušených pracovníků a profesionálního týmu v souladu s naších interním kodexem ISIS System®.
Posláním firmy Fasádní Servis® je zajistit pro naše klienty zcela komplexní služby v oblasti profesionální údržby fasádních a kamenných povrchů a materiálů, od repase fasád a revitalizace fasádních povrchů, čištění fasádních povrchů včetně výškových fasádních prací, renovace fasádních povrchů včetně povrchového ošetření, impregnace a konzervace fasádních a kamenných povrchů a jiných fasádních materiálů na zemi i ve výškách v souladu s naších interním kodexem interním kodexem ISIS System®.
Cílem firmy Fasádní Servis® je vybudovat osvětu z hlediska vlivu a dopadu vzniku a tvorby organických řas a plísní na povrchu fasád. Důležitým pochopení je fakt, že plísně se rozmnožují rozrůstáním bakterií mycelia a sporami. Spory jsou rozmnožovací útvary plísní. Po dopadu spory na vlhké místo s živinami začne spora plísně klíčit, poté roste a vytváří reprodukční orgány. Z nich jsou do okolního prostředí uvolňovány zralé spory. Ty jsou velmi malé a lehké a tak jsou unášeny vzduchem na velké vzdálenosti. Vysoké koncentrace spor plísní v ovzduší jsou pro zdraví člověka nebezpečné, protože může dojít ke vzniku alergického onemocnění včetně astma bronchiale.
Cílem firmy Fasádní Servis® je vybudovat osvětu z hlediska vlivu a dopadu vzniku a tvorby organických řas a plísní na povrchu fasád. Důležitým pochopení je fakt, že plísně se rozmnožují rozrůstáním bakterií mycelia a sporami. Spory jsou rozmnožovací útvary plísní. Po dopadu spory na vlhké místo s živinami začne spora plísně klíčit, poté roste a vytváří reprodukční orgány. Z nich jsou do okolního prostředí uvolňovány zralé spory. Ty jsou velmi malé a lehké a tak jsou unášeny vzduchem na velké vzdálenosti. Vysoké koncentrace spor plísní v ovzduší jsou pro zdraví člověka nebezpečné, protože může dojít ke vzniku alergického onemocnění včetně astma bronchiale.
Čištění fasád
Plísně jsou mikroskopické houby, které rostou všude tam, kde je dostatek vlhkosti. Plísně dokáží růst a rozmnožovat se i při teplotách pod 10 °C, známe je rostoucí např. i na potravinách v lednici.

V posledních letech přibývá domů s šedými, zelenými, hnědými a černými útvary, které jsou výrazně viditelné právě na nových světlých fasádách. Barevné znehodnocení fasád je způsobeno rostoucími plísněmi a dalšími organismy, zejména řasami. Nárůsty mikroorganismů zhoršují estetický vzhled budov a podílejí se na degradaci omítek.

Nejčastěji se objevují na fasádách zateplených domů v různých intervalech (většinou pět a více let) po realizaci. Sílící tlak na energetické úspory a ochranu životního prostředí vede k rozsáhlému zateplování stávajících budov, a tak lze očekávat, že se počet zateplených budov bude stále zvyšovat. A tím i budov s rostoucími mikroorganismy na fasádách.

Čištění fasád
K výskytu vlhkosti na povrchu fasádních systémů dochází vlivem kondenzace vzdušné vlhkosti. Z povrchu fasád, na nichž se plísně rozmnožují, se uvolňuje do ovzduší velké množství spor. Spory se při větrání mohou dostat i do vnitřního prostředí bytů a domů. Vzhledem k tomu, že spory uvolňované do ovzduší plísněmi rostoucími na fasádách domů patří většinou k nejčastějším alergenům, je pobyt v takovém prostředí pro citlivé osoby skutečnou zátěží, na což naše firma chce upozornit a apelovat.

Firma Fasádní Servis® je držitelem a členem mezinárodních asociací a prestižních certifikátů získaných na základě absolvování školení v oblastech metodiky renovace, čištění, mytí a profesionální údržby a ochrany fasádních povrchů.

Videogalerie

Čištění fasád
Firma Fasádní Servis® je členem Cechu malířů a lakýrníků ČR. Naším cílem je dosáhnout vysoké efektivity námi prováděných fasádních prací a především kvalitního výsledku z hlediska aplikací nátěrů, barev, renovací fasádních povrchů a samočistících fotokatalytických povrchů. Důsledným pracovním postupem, kteří naši pracovníci dodržují na základně firemního manuálu, certifikace našich dodavatelů a směrnic Cechu malířů a lakýrníků ČR se naší firmě tohoto cíle daří  dosahovat. Jsme hrdí, že můžeme být prověřenými členy Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR – autorizované profesní organizace.
Čištění fasád
Firma Fasádní Servis® je členem asociace IMFA od roku 2008 a její interní systém fungování a poskytování služeb je zajišťováno dle norem a standardů této asociace a naše interního kodexu ISIS System®. Evropa se s pojmem facility management setkává až na počátku 90. let (EuroFM). Mezi první země, které tento obor zaznamenaly, řadíme Velkou Británii, Skandinávské země, Francii a Benelux. O pět let později se tento obor rozšířil i do německy mluvících zemí. Česká republika byla prvním post-komunistických státem, který se zapojil do sítě Facility Manažerů IFMA (r. 2000). Facility servis a revitalizace fasádních povrchů dle organizace IFMA lze definovat jako „metodu, jak v organizaci sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Cílem facility managementu je „posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace
Čištění fasád
Fasádní Servis® je ve spolupráci s VŠCHT a ČVÚT (vysoké školy chemicko-technologické a vysoké školy českého učení technického) a odbornými lektory se kterými naše firma externě dlouhodobě spolupracuje v rámci vzájemné spolupráce např. Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (specializace na pozemní stavby), Ing. arch. Ondřej Ševců (obnova památek), Ing. Martin Blaha (úprava povrchů), Doc. Ing. Ota Matýšek st, PhD. (technologie staveb), Ing. Vladimírovi Kohútovi (statika), Ing. Martě Píchové (odvlhčování), Ing. Pavlu Richterovi (technologie podlah), Doc. Ing. arch. Petr Špička, PhD. (architektura), prof. Ing. Petr Turček, PhD. (zakládání staveb), Ing. Pavel Šefl & Dr. Martin Procházka (ochrana povrchů), Ing. Mag. Margit Leidinger & Jiří Kudrna (čištění a konzervace povrchů), Ing. Miroslav Maxa (betonové a kamenné povrchy) aj. Tyto renomovaní partneři a vzájemná spolupráce naši firmu a odborně způsobilé znalosti nás oboustranně posouvají po kvalitativní příčce stále výše.
Čištění fasád
Fasádní Servis® je již od roku 2005 dlouholetým členem asociace National Association of Memorial Masons – slučující významné kamenické zpracovatelské firmy v rámci Velké Británie a Skotska se zaměření na opracování kamene, výroby obkladových kamenných povrchů, repase a renovace a čištění kamenných fasádních povrchů a památkově chráněných historických fasádních povrchů. National Association of Memorial Masons je nyní památkovým ústavem Velké Británie jmenována jako hlavní poradní orgán v záležitostech pamětních a zděných v celé zemi, má za úkoly spravovat a pečovat o státem určení pamětihodnosti a historické památky s to prostřednictvím svých členský a odborně způsobilých a prováděcích firem.
Čištění fasád
Fasádní Servis® je prestižním partnerem a renomovanou certifikovanou prováděcí a aplikační firmou samočistících fotokatalytických exklusivního výrobce nanotechnologií 2.generace firmy ADVANCED MATERIALS – JTJ . JTJ je inovační firma orientovaná na nanotechnologie. Zaměřuje se na oblasti nanočástic keramických oxidů a jejich praktického využití. Jejím cílem jsou inovace s mimořádným tržním potenciálem, vysokou přidanou hodnotou a uplatněním na globálním trhu. Tyto unikátní a prestižní produkty posouvají hranice současných možností v ochraně životního prostředí a energetice.
Čištění fasád
Fasádní Servis® je držitelem odborné certifikace IICRC – inspekce a revize povrchových materiálů (kámen, beton, dlažba, fasádní povrchy, přírodní materiály, dřevo aj.) britského institutu INSTITUTE od inspection of cleaning and restoration®. Tato licence nás opravňuje k odbornému provádění revizí a revitalizace fasádních a kamenných povrchů a materiálů, jako profesionální aplikační a odborně způsobilou provádění firmu a podnikatelský subjekt. Tato naše klíčová způsobilost je základem a zárukou výsledné kvality námi prováděných služeb.
Čištění fasád
Fasádní Servis® je renomovanou certifikovanou prováděcí a aplikační firmou a čestným členem mezinárodní asociace International Association of Nanotechnology. Asociace se zaměřuje se na oblasti funkčního využití nanočástic a jejich praktického využití v různém odvětví. Jejím cílem jsou poznatky z inovace tohoto dynamicky se rozvíjejícího se oboru nanotechnologie s vysokou přidanou hodnotou v rámci na globálního trhu. Tyto vzájemné zkušenosti jsou zcela unikátní a prestižní a posouvají hranice našich poznatků a současných možností v ochraně životního prostředí a energetice a povrchů stále výše a dále.

Proč firma Fasádní Servis®?

1. Komplexní revitalizace fasád
2. Profesionální zázemí a přístup
3. Administrativní zázemí a agenda
4. Metodická prováděcí odbornost
5. Řemeslná praxe, zkušenost v oboru

Prestižní reference firmy:

1. Bytový komplex Salabka
2. MV životního prostředí
3. CT park ČR
4. Rakouská ambasáda
5. Villa Bianca Resort

Firma Fasádní Servis®

Na základě dlouholetých a prestižních zkušeností zabezpečíme bezproblémovou revitalizaci fasádních a střešních povrchů, čištění fasádních povrchů, profesionální údržbu fasádních povrchů a ochranu fasádních povrchů a materiálů od A do Z. Vaše volba naší profesionální firmy naším prostřednictvím optimalizuje Vaše náklady se zachováním vysoké kvality a renomovaného klientského servisu.

Firma Fasádní Servis® a její prestižní přístup je vždy založen na vstupních konzultací s naším zákazníkem. Vstupní konzultace provádění odborných a řemeslných prací je interním standardním postupem naší firemní filozofie. Cílem vstupní konzultace je především zjištění níže uvedených kritérií:

  • Rozsah činnosti a rozsah prací v místě realizace
  • Náročnost provedení úkonů a požadovaného výsledku realizace
  • Termín provedení a stanovení potřebného času realizace
  • Podmínky k provádění profesionálně řemeslných prací
  • Specifikace jednotlivých úkonů v čase a časový rozvrh realizace
  • Finanční kalkulace a rozpočtové a finanční podmínky realizace

Partneři firmy již od roku 2005