Jak si dobře vybrat realizační firmu

Vybírat, kdo se vám postará o fasádu domu jen podle ceny a písemné nabídky, znamená nevybírat dobře. Nechte si předvést technologii, kterou jednotlivé firmy používají. Potřebujete najít tu, která bude k vašemu domu nejšetrnější.

Základní pravidlo, kterým by se měl statutární orgán ve své činnosti řídit, je pravidlo péče řádného hospodáře. „Když se se zástupci firem sejdete, můžete jim klást otázky a vidět je, když na ně odpovídají. I z toho si uděláte obrázek, o jakou firmu jde a jak kvalifikovaní můžou její pracovníci být,“ přibližuje své zkušenosti jednatel Jan Hrdlička. Jeho Fasádní servis se čištěním a funkční ochranou fasád zabývá již 15 let a on tak za tu dobu absolvoval desítky pohovorů v rámci výběrových řízení. Na základě těchto zkušeností je přesvědčen, že bez podrobných informací si prostě nikdo nemůže dobře vybrat. A k tomu patří i osobní setkání.

Otázkou je, jakým způsobem by měl takový proces probíhat, aby byl důvěryhodný a eliminoval podezření, že si členi výboru  při preferování ne nejlevnější nabídky nepřihrávají “malou domů“. I na to se dá najít odpověď v Občanském zákoníku platném od roku 2014.

„Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že jí bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí – to je zákonná definice péče řádného hospodáře,“ vysvětluje advokát Novotný. „V našem případě výběrových řízení je tedy nutné, aby člen statutárního orgánu byl přesvědčen o tom, že pro svou právnickou osobu našel to nejlepší řešení, věnoval cestě ke svému přesvědčení dostatečně dlouhou dobu a pečlivost výběru a svůj názor měl dostatečně odborně odůvodněn. V případě sporu má člen statutárního orgánu povinnost unést důkazní břemeno, tedy  přesvědčit o tom, že s péčí řádného hospodáře jednal. Lze tedy doporučit, aby si o svém rozhodování uchovával důkazy, na základě nichž bude schopen své jednání spolehlivě vysvětlit a doložit,“ přidává praktickou radu. „Péče řádného hospodáře nutně neznamená zvolit si cenově nejvýhodnější nabídku a není nutné odmítat firmy, jejichž nabídky jsou dražší. Je asi třeba říci, že v případě volby cenově vyšší nabídky může být odůvodnění jednání v souladu s péčí řádného hospodáře složitější,“ doplňuje advokát jasně.

Uvedené názory advokáta jsou o to důležitější, že v současnosti obecně existuje velký tlak na cenu, která je často na úkor kvality. A tak se stává, že kvalita je natolik špatná, že skutečně konečná cena té „cenově nejvýhodnější“ nabídky je v  důsledku podstatně vyšší. Dokonce vyšší než byla ta, kterou nabízela konkurence. Když k tomu připočítáte i ztracený čas, negativní emoce a únavu členů SVJ, je celková cena ještě daleko vyšší…

„Domnívám se, že dnes značně zanedbávanou hodnotou je dlouhodobé myšlení a plánování, kdy na počátku vyšší investice do kvality se po několika letech ukáže jako dobrý tah a příjemný pocit obyvatel domu zcela zastíní možnou počáteční skepsi k vyšší ceně, na niž si nikdo po letech ani nevzpomene,“ doporučuje advokát Novotný. Vrací tím do hry známé pořekadlo „nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci“.

Klíčová pro rozhodnutí by nakonec neměla být nízká či vysoká cena, ale závazné záruky kvalitně a citlivě odvedené práce, které firma poskytne. Protože očištění fasády bez ohledu na její skutečný stav a celkovou specifikaci ve skutečnosti jen zkracuje její životnost. Což by při ceně nové fasády mělo být jasným důvodem, proč realizační firmu vybírat obzvlášť pečlivě.

„Čím víc se zástupců firem osobně ptáte, tím lépe si uděláte představu o tom, jak vůbec své práci rozumějí a jak moc jsou ochotni respektovat vaše požadavky a obavy, a nakolik vám vnucují svůj způsob práce,“ nabízí vodítko z vlastní zkušenosti Richard Synáček. Čím konkrétnější vaše otázky budou, tím lépe přijdete na to, kdo se to vlastně uchází o vaši zakázku. Tedy na to, jestli v konečném součtu neudělá víc škody, než užitku.

O co se zajímat

  1. Jakou technologii firma používá
  2. Jak čištění fasády probíhá
  3. Praktickou ukázku technologie
  4. Životnost a garance ochranného systému
  5. Přesná specifikace funkčních parametrů ochranného systému
  6. Délku realizace a cenu
  7. Reference s prokázáním funkční dlouhodobé ochrany

Co fasádě škodí

  1. Tlakové mytí vodou s tlakem více 60-80 bar
  2. Silné kyselé biocidní látky
  3. Silné zásadité čisticí přípravky