Zateplené fasády ničí UV záření, plísně, řasy. Toto vše nám ztěžuje jejich údržbu a následné čištění. Existuje nějaké řešení?

  • Zateplení fasády je významná investice. Jaké atmosférické vlivy zkracují její životnost?
  • Proč jsou používané způsoby ochrany funkční jen dočasně a nikdy ne proti všem vlivům?
  • Trvanlivá ochrana proti všem degradačním vlivům je dostupná a její funkčnost ověřily za devět let od uvedení na trh stovky praktických aplikací i náročné testy prováděné Akademií věd České republiky, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, zdravotními ústavy a řadou vědeckých laboraří po celém světě.

Zateplená fasáda u rodinného domu stojí statisíce, u bytového domu miliony. Její předpokládaná životnost podle evropských norem je 20 let. To však není realistický údaj. Silikonové a další moderní fasády trpí usazováním mastných nečistot z ovzduší. Na nich pak můžou růst řasy a plísně, které rozrušují fasádní povrch. Tento efekt navíc významně zhoršuje UV záření, jež samo o sobě akrylátové barvy a povrch fasády degraduje. V prvních letech se špíny dá zbavit umytím a stejně se zbavíte řas i plísní. Jenže skutečná cena mytí je pro majitele domu ve skutečnosti podstatně vyšší, než kolik zaplatí servisní firmě.

Každým mytím, čištěním, chemickým ošetřením se totiž rozrušuje svrchní vrstva fasády, což bývá o to horší, že se tím ještě umocní narušení způsobené řasami a plísněmi.

Popisek foto: Degradaci fasády atmosférickými a organickými vlivy završilo její nejšetrnější možné čištění systémem TURBO FORCE pod nízkým tlakem 50-60bar a to poprvé za celou dobu od realizace zateplené fasády po 10-ti letech.

Po čištění fasád servisní firmy standardně aplikují na fasádu ochranný nátěr na bázi chemických přípravků. Ty likvidují řasy a plísně, případně omezují vliv UV záření po maximální dobu 3-let. Následně je pak zapotřebí aplikaci opakovat a to vše opakovaného čištění fasády. Jelikož je potřeba fasádu nechat znovu umýt, protože působení chemických přípravků postupně slábne a ke konci životnosti nátěru už pro řasy a plísně nepředstavují problém, je fasáda opět vystavena velkému riziku degenerace a povrchového opotřebení. Další umytí připraví fasádu o další cenné vrstvy a opět tak zkrátí její životnost. Po třech umytích je fasáda „zralá“ na kompletní renovaci.

Všechny uvedené vlivy zkracující životnost fasád. Ochranný funkční nátěr (FN NANO®) na bázi fotokatalytických nanomateriálů umožnuje 10-ti letou revoluční ochranu s garancí trvale čisté fasády po dobu 10-ti bez nutnosti opakovaného mytí fasády. Ochranný film vytvořený tímto nátěrem vysoce účinně zamezuje usazování vzdušných nečistot a fotokatalýza zamezí usazování řas a plísní. Tento efekt je fyzikální povahy a na rozdíl od chemických přípravků dlouhodobý (v praxi desítky let). Více info naleznete v sekci Samočistící fotokatalytická ochrana fasád.

Původní text v PDF

Zateplené fasády ničí UV záření