Jen málokterá z firem, které se zabývají čistěním zateplených fasád od rozsáhlých zelených a černých skvrn, má snahu o to, aby se na nich tyto skvrny, tvořené koloniemi řas a plísní, opakovaně neobjevovaly a fasáda byla perfektně ochráněna. Přitom jejich opakovaný výskyt vede k podstatnému zkracování životnosti vnějšího pláště domu. Přitom existuje způsob, jak dlouhodobě fasády ochránit. Je to český patent, který fasády chrání navíc i před ničivým působením UV záření. Právě na tomto patentu staví své podnikání firma Fasádní Servis®.

„Fasáda vyžaduje pravidelnou péči stejně, jako cokoli jiného,“ začíná vysvětlovat svou filosofii vystudovaný inženýr. Jenže právě to je to, co mnoho lidí vůbec netuší. Fasádu považují za něco, o co se nemusí starat alespoň deset let, či spíš ještě déle. Jenže to je fatální chyba, což si Ing. Hrdlička již mnohokrát v praxi ověřil.

„Většinou pracujeme na objednávku sdružení vlastníků bytových jednotek a tak máme z první ruky informace o stavu velkoplošných zateplených fasád na velkých bytových domech. A není to dobré!,“ zdůrazňuje. Výjimkou totiž nejsou fasády zateplené bez dodržení technologických postupů, ale hlavní problém spočívá v jejich čištění. A to hned ze dvou důvodů: přichází pozdě a je příliš agresivní.

Mytí fasády se vyplatí

„Snažím se našim zákazníkům vysvětlit, že čekat s mytím pláště budovy až na dobu, kdy bude celá zelené od řas či černá od plísní je krajně riskantní, protože v tu chvíli již je její povrch narušený a proces jeho biodegradace už nějakou dobu probíhá,“ vysvětluje Ing.Jan Hrdlička. Když se k tomu přidá firma, která nabízí čištění tlakovou vodou z vapky, je riziko povrchového narušení omítky o to větší. „Jakmile na povrch narušený působením řas a plísní pustíte tlakovou vodu, z velké části narušíte tenkostěnnou svrchní vrstvu. Jednoduše ji orvete, čím usnadníte uchycení příštích nečistot, ve kterých začnou zase růst řasy a plísně, které budete muset zase nechat umýt… A tak pořád dokola,“ popisuje.

V praxi to znamená, že po třech umytích fasády je akorát čas začít přemýšlet nad pořízením nové… Jenže zateplená fasáda na „panelák“ představuje milionovou investici. Její životnost by navíc měla být 20 let, což je v souvislosti s popsanými skutečnostmi iluzorní. Protože signifikantní zelené a černé skvrny se na neosluněných nových fasádách mohou objevit v průběhu přibližně dvou tří let. Další zhruba tři roky bude fungovat biocidní ochrana, která je stále doposud nejznáměji využívaným ochranným nástřikem. Jednoduchým součtem tak vychází zhruba 12 let, po kterých bude potřeba pořídit fasádu novou… O osm let dříve, než byl původní předpoklad! A právě tady cítí Ing. Hrdlička prostor pro své podnikání. V čem konkrétně? Především v tom, že to dělá jinak.

Pracovat s citem

„Když fasádu očistíme nejšetrnějším možným způsobem, což znamená například používání demineralizované vody, nebo parního čištění americkým systémem Turbo Force, omezíme škody na jejím povrchu na nezbytné minimum, což je nesrovnatelné s tím, jak povrch poznamená tlaková voda,“ začíná popisovat Hrdlička způsob, jakým jeho Fasádní servis přistupuje k zakázkám.

„Po očištění fasády a případných nezbytných opravách, které jsou běžné zejména u starších zateplených povrchů, naneseme na její povrch dokonale probarvenou fotokatalytickou ochranou FNNano,“ pokračuje mladý podnikatel, který neváhá sám přiložit ruku k dílu. Přípravek FN Nano® Protectam®, vynález a ve světě patentovaný výrobek české firmy JTJ Materials, je k dispozici v 150barevných odstínech, takže kromě ochrany fasády obnovuje i její barevnost.

Komplexní ochrana

„Komplexnost FN Nano® Protectam® mě přesvědčila k tomu, abych tenhle přípravek začal používat. Odbourává degradační vliv UV záření a zcela zamezuje erozi a povrchového narušení fasády, zabraňuje růstu řas a plísní i usazování jejich živné půdy, tedy prachu, nečistot i mastnoty z ovzduší. Díky fotokatalytické reakci totiž nečistoty i plísně a řasy jednoduše spálí. Bonusem je to, že díky tomu nejsou na fasádě domu alergeny, které by jeho obyvatelé dýchali. Na plnou funkčnost ochrany dává výrobce záruku 10 let,“ shrnuje Ing. Hrdlička. Nijak přitom nezastírá, že cena za fotokatalytickou ochranu FN Nano je vyšší, než je na trhu obvyklé. A některé zákazníky to odrazuje.

„Jestli chce někdo řešit každé tři čtyři roky znovu natírat fasádu biocidními přípravky, jejichž účinek se průběžně zeslabuje a navíc se nijak netýká nečistot, tedy živné půdy pro řasy a plísně, a nijak neomezuje degradační vliv UV záření, je to jeho volba. Při první aplikaci samozřejmě ušetří, při druhé už nikoli. Ing. Jan Hrdlička Fasádní Servis®

Původní text v PDF

Ochrana fasády, která šetří Vaše peníze