Společnost Advanced Materials-JTJ vítězem národního kola European Business Awards 2015-2016

Česká nanotechnologická společnost Advanced Materials-JTJ s.r.o. (AMJTJ) zvítězila v národním kole prestižní soutěže European Business Awards 2015 – 2016 (EBA) (www.businessawardseurope.com) s titulem National Champion 2015/16. V národních výběrových kolech, v deseti soutěžních kategoriích, ve 33 zemích Evropy, bylo z více než 32 000 firem vybráno 678 vítězů národních kol. AMJTJ bude reprezentovat ČR v EBA celoevropské Soutěži o ocenění za Inovace UK Trade & Investment.

AMJTJ uspěla především díky revoluční fotokatalytické technologii čištění vzduchu. Společnost vyvinula, patentovala, vyrábí a vyváží do dvaceti zemí Funkční nátěry FN® se silným fotokatalytickým efektem. Povrchy vytvořené FN® nátěry vykazují mimořádnou účinnost pro čištění vzduchu. Překonávají v tomto ohledu mnohonásobně všechny obdobné konkurenční výrobky na světovém trhu. Podrobné informace naleznete na www.fn-nano.com. Oproti roku 2013 se prodeje FN® nátěrů zdvojnásobily.

Jeden metr čtvereční plochy ošetřené FN® vyčistí až tři miliony vzduchu ročně.

Zatímco v první zákaznickou skupinou, která začala využívat FN® nátěry, byli především lidé trpící alergiemi. Dnes se tyto nátěry uplatňují nejenom v domácnostech, ale také ve zdravotnictví, školních zařízeních, průmyslu, restauracích, hotelech a chovech zvířat.

Nejnověji se FN® nátěry postupně prosazují jako efektivní řešení čistoty ovzduší v Číně, která je současnosti největším odbytištěm AMJTJ.

Prakticky polovina obyvatel ČR žije na území se znečištěným ovzduším, kde jsou překračovány imisní limity znečišťujících látek rozptýlených ve vzduchu. Území, na kterém tito lidé žijí, představuje více než 20% plochy naší republiky. U lidí žijících v oblastech se znečištěným ovzduším je prokázán zvýšený výskyt rakoviny, onemocnění horních cest dýchacích, anginy, astmatu a alergických onemocnění. Technologie FN® nátěrů je šancí i pro ně.

Tiskovou zprávu vydala společnost Advanced Materials-JTJ s.r.o.
Pro více informací se obracejte na: info@advancedmaterials1.com nebo Mgr. Pavel Šefl, CSc., mob.: +420 724 339 369, e-mail: pavel.sefl@advancedmaterials1.com

Půvoní text v PDF

Ocenění systému FN NANO®