Potvrzení výrobce o antibakteriální účinnosti multifunkčních nátěrů PROTECTAM FN ® s fotokatalytickým efektem

Advanced Materials-JTJ s.r.o. potvrzuje, že povrchy vytvořené výrobky Protectam FN ® (FN1 ®, FN2 ® a FN3 ®) mají silné antibakteriální vlastnosti.

Silnou antibakteriální účinnost, srovnatelnou s biocidními vlastnostmi*, zprostředkuje fotokatalytický efekt. Jedná se o excitaci oxidu titaničitého UV-A světlem, kde se Protectam FN ® nátěr okamžitě aktivizuje při dopadu světla a vytváří vysoce oxidační povrch, který dokáže účinně eliminovat viry, bakterie a další mikroorganismy. Pokud se aktivované vrstvy dotkne virus, bakterie, nebo mikroskopické částice, okamžitě reagují se vzdušným kyslíkem a dojde k jejich rozložení postupně až na molekuly vody, oxidu uhličitého a dalších zdraví neohrožujících látek. Na nátěru se stejným způsobem rozkládají toxiny pocházející z uhynulých bakterií a mikroorganismů. Fotokatalytická antibakteriální účinnost je závislá na přítomnosti ultrafialového světla a jeho intenzitě.

Tento efekt FN ® nátěrů je nevyčerpatelný a podle typu prostředí je funkční po dobu několika dekád i déle, na rozdíl od chemických přípravků.

Doporučení výrobce pro použití antibakteriálních multifunkčních nátěrů FN ® ve zdravotnických zařízeních dle vyhlášky č. 306/2013 Sb.:

  • Obnova FN ® je jedenkrát za pět let – zákrokové a operační sály, pracoviště akutní lůžkové péče intenzivní, odběrové místnosti, laboratoře, infekční oddělení, dětská a novorozenecká oddělení
  • Obnova FN ® jedenkrát za sedm let – ostatní s výjimkou prostor zdravotnických zařízení nesloužících k poskytování zdravotních služeb

*Na oxid titaničitý a výrobky, kde je aktivní složkou, se nevztahuje vyhláška 98/8/EC o biocidech a to s definitivní platností od 21.12.2011 („Manual of decisions for implementation of Directive 98/8/EC concerning the placing on the market of biocidal products“) http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm.

Antibakteriální multifunkční nátěry FN ® jsou výsledkem uplatnění poznatků v oblasti nanotechnologií. Představují druhou generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým antibakteriálním efektem.

Vysoká antibakteriální účinnost je prokázána testováním Státního zdravotního ústavu a zdravotních ústavů v Praze, Ostravě, Kolíně, dále nezávislými testy na Universitě v Ulstrenu a Jihočeské universitě a praktickými realizacemi. Testy byly prováděny na modelových organismech virů, bakterií, řas, kvasinek, hub, plísní a sinic.

Advanced Materials JTJ s.r.o., 273 01 Kamenná Žehrovice 23, IČ:26763842 www.advancedmaterials1.com

Původní text v PDF

Certifikace systému FN NANO®