Sítě proti ptactvu a holubům

Sítě proti ptactvu, sítě proti holubům, lanka proti ptactvu, síťový systém proti holubům, síťový systém proti ptactvu, ochranu proti ptactvu jsme připraveni zajistit dle Vaší objednávky v rámci Prahy a České republiky na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a ISIS System™ za stranu naší odborně způsobilé firmy Fasádní servis®.

Sítě proti ptactvu a holubům

Sítě proti ptactvu a holubůmISIS System™ je posláním naší firmy, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická norma naší firmy přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Fasádní Servis® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi v rámci ČR, Německu a Rakousku. Hlavním zdrojem odborných znalostí vedoucích pracovníků firmy je studium středoškolských řemeslných oborů a dlouholeté studium materiálů a zbožíznalství v oboru fasádního průmyslu.

Sítě proti ptactvu a holubům a jejich instalace je prováděna dle norem ISIS System Professional™ a IICRC britského institutu. ISIS System™ je patentní odborně prováděcí systém a norma pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu kamenných povrchů. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií naší firmy a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative – System (Inteligentní povrchových inovativní systém). ISIS System™ je posláním naší firmy, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tímto se snažíme se o maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Sítě proti ptactvu a holubům

Potřebujete zajistit instalace sítí proti ptactvu, zábran proti ptactvu, hroty a sítě proti holubům, zábrany a ochranu proti holubům ve Vašem objektu, firmě, domě či budově ve Vašem regionu v rámci České republiky?

Profesionální instalace sítí proti ptactvu, hrotů a zábran proti holubům a ptactvu jsou prováděny na základě odborných školení a získaných certifikátů, prostřednictvím vysoce kvalitních a účinných pomůcek včetně profesionálních renomovaných kvalitních materiálů a produktů.

Instalace sítí proti holubům a ptactvu jsou prováděno v rámci naší firmy dle bezpečnostních směrnic a certifikací ČHS (Českého horolezeckého svazu), kterého je naše firma čestným členem. Absolvované školení pro odborné provádění výškových prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku. Výše uvedené jsme schopni zajistit díky našim dlouholetým zkušenostem z horolezectví, což je velká výhoda pro výškové práce, pro práce na těžko dostupných místech a pohybu ve velké expozici.

Sítě proti ptactvu a holubům

Sítě proti ptactvu a holubům a vstupní informace

Sítě proti ptactvu a ochranným systém vždy volíme dle místa a jeho dispozic. Na rovné plochy menšího rozsahu cca 2-5 metrů délky je nejvhodnější hrotový systém, repelentní gel či lankový systém. Pro širší plochy a prostorové ošetření je vhodnější síťový systém. Elektronický plašící systém má velmi omezenou účinnost a lze jej použít pouze jako preventivní ošetření otevřených prostor jako jsou terasy , střechy atp.

Síťový systém jako ochrana proti ptactvu a holubům je jediná 100% účinná ochrana lodžií, balkónů, světlíků. Ochranné síť je upevněna kolem obvodu prostoru pomocí pružného ocelového rámu, který se skládá z ocelových oček upnutých do plastových hmoždinek a kterými je protaženo ocelové lanko napnuté pomocí napínacího šroubu. K takto vytvořenému rámu, který je schopen přesně kopírovat obvod se připne speciálními kleštěmi a hliníkovými sponkami síť. Materiál ocelového rámu může být z nerezové nebo pozinkované oceli.

Síťový systém jako forma nejúčinnější ochrany proti ptactvu a holubům je diskrétní a téměř nepostřehnutelný. Používá se barva sítě přesně podle podkladu ve variantách bílá, černá nebo kamenná. Rozměry sítě jsou – oko 5×5 cm a 1mm tenké vlákno a tedy nedochází k zastínění chráněného prostoru. Životnosti se pohybují mezi 10-15-ti lety s UV stabilní ochranou použitého materiálu.

Sítě proti holubům a ptactvu mohou velmi dobře a účinně ochránit členité fasády objektů, poskytující velmi vhodné životní podmínky pro holuba skalního (columba livia), což potvrzuje velké množství těchto ptáků sídlících zejména na historických, ale i na moderních budovách, a s tím spojené znečištění vysoce agresivním holubím trusem. Holubí trus způsobuje nejen narušování omítky, ničí estetický vzhled budovy, ale může být zdrojem alergických onemocnění a mnoha parazitů a ptačí chřipky přenosné na člověka.

Sítě proti holubům a ptactvu zamezují přístup těm holubům, kteří si vybírají taková místa, která jim poskytnou bezpečí a ochranu před nepříznivým počasím, kde mohou zahnízdit nebo ze kterých mají blízko k potravě (nižší římsy domů na náměstí a na pěších zónách). Ochrana budov proti ptactvu je vysoce specializovaná oblast v ochraně proti škůdcům. Ptáci žijící ve městech jsou schopni se podle potřeby přesouvat z objektu na objekt, velmi dobře se adaptují na změněné podmínky a jsou velmi odolní.

Sítě proti holubům a ptactvu a jejich úspěšná ochrana daného objektu je závislá na vhodně zvoleném ochranném systému, jeho kvalitě a zkušenosti instalační firmy. o hnízdiště. Pokud ani po této době pták plochu neopustí, je třeba exponované místo ošetřit jiným způsobem (hustější systém, změna systému místo hrotů, síť atd.).

Sítě proti holubům a ptactvu jsou instalovány podle tvaru plochy a stupně napadení ptactvem a dle toho je nutné zvolit nejúčinnější systém. Dle našich e zkušeností může být na budově může být použito i několik druhů systémů v rámci dílčích jednotlivých sektorů budovy či objektu. Ochranné řešení rozdělujeme podle stupně zatížení na velmi, středně a málo exponované plochy.

Sítě proti holubům a objednávka

Sítě proti ptactvu a holubům

Objednávka instalace sítí proti ptactvu předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně instalace sítí proti ptactvu a holubům objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky mytí oken a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 nebo bm
 3. Typ povrchu
 4. Výška instalace
 5. Vyčištění povrchu
 6. Přístupnost k místu
 7. Stav povrchu
 8. Čas a preferovaný termín realizace

Sítě proti ptactvu a holubům

Sítě proti ptactvu a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Instalace sítí a zábran proti holubům a ptactvu a cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Počet hodin (vždy odhad)
 4. Cena Kč / hod
 5. Cena Kč /m2
 6. Doprava
 7. Speciální materiály
 8. Doplňkové služby
 9. Předběžná konečná částka

Sítě proti ptactvu a holubům
Instalace sítí proti holubům a ptactvu je ve většině případů akce na jeden dne a lze někdy očekávat i na více dnů. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případech se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás během průběhu úklidu mají povinnosti upozornit na případný nárůst počtu hodin.

Instalace sítí proti ptactvu a holubům je vedoucí pracovník povinen zahájit ve smluveném čase včetně ostatních pracovníků. V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění. Každý pracovník úklidu či čištění je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen přeložit občanský průkaz.

Můžete se spolehnout, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám přijdou na mytí oken jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Zajišťujeme úklid domácnosti několika celebritám i předním politikům a jestliže oni nám umožní vstup do svého soukromí, nemusíte se obávat ani Vy. Veškeré důvěrnosti (osobního i obchodního charakteru), se kterými se pracovník setká, zůstávají pouze mezi ním a Vámi. Tyto skutečnosti neprobíráme ani v rámci firmy.

Naše firma je plně pojištěna u České pojišťovny do výše krytí 5-ti miliónů korun případně způsobené škody. Každý pracovník je povinen vedení naší firmy nahlásit případně způsobenou škodu a následně budeme s Vámi za stranu vedení firmy řešit kompenzaci či pojistnou událost.

Sítě proti holubům a ptactvu a technické info

Sítě proti ptactvu a holubům

Sítě proti holubům a námi prováděné výškové instalace zábran proti holubům a ptactvu jsou naprosto diskrétní, dokonce i sítě proti ptactvu mají svou estetickou hodnotu a nijak svým působením nenarušují celkový vzhled budovy.

Veškeré námi používané materiály z oboru DDD se hodí na jakýkoli typ domu.
Ať se jedná o cihlový činžovní dům, kde obvykle provádíme zasíťování světlíků, či o panelový dům, kde nejčastěji provádíme zasíťování balkonů či lodžií nebo o rodinný dům nebo chatu kde zabezpečujeme zimní zahrady a pergoly proti ptactvu a v neposlední řadě o hotelový komplex kde ptáci svým působením narušují klid hostů či kancelářské budovy, kde je narušován pracovní klid.

Jakým způsobem bude probíhat celý proces vaší instalace?

Od našich klientů potřebujeme získat níže uvedené informace pro zahájení úspěšné instalace a tomu předcházející cenové nabídky.

 • Místo instalace: adresa a lokalita
 • Příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu
 • O jaký objekt se jedná (panelový, cihlový aj.)
 • O jaké patro se jedná (v případě síťování lodžií a balkonů)
 • Rozměr požadované sítě – alespoň přibližně
 • Možnost kotvení (vždy většinou počítejte se zásahem do pláště objektu)
 • Materiál fasády do kterého budeme kotvit (cihla, zateplená fasáda – vata/polystyren, oplechování pozinkované/měděné, kovové zábradlí)
 • Možné fotografie – urychlíme tím zpracování cenové kalkulace
 • Možný způsob instalace – z plošiny, z lana, ze žebříku, ze střechy aj.

Ochranné sítě proti holubům a ptactvu mají díky svému konstrukčnímu řešení možnost přizpůsobit se různým konstrukčním řešením – tam, kde je možné prostor uzavřít, je možné síť proti holubům nainstalovat. Mezi nejvíce realizované práce patří samozřejmě zasíťování balkonů a lodžií, ale síť je možné využít na mnoho různých způsobů. Důležité je ve všech případech použití kvalitních materiálů a zkušeností firmy zhotovitele (popřípadě jeho léty prověřených informací pro montáž svépomocí). Neodborně zhotovené sítě či laciné materiály Vám 100% ochranu proti holubům nikdy poskytnout nemohou.

Patentní ochranný systém proti ptactvu

 • 100% funkční řešení – 100% funguje
 • Sítě chrání všechny plochy vně systému
 • 100% letitá spolehlivost
 • Min. 5 až 10-ti letá garance životnosti systému
 • Minimální viditelnost materiálového provedení
 • Nejvyšší UV odolné provedení systému
 • Multifukční a variabilní využití
 • Velmi vysoká pevnost a odolnost
 • Vhodné také pro památkově chráněné objekty

Síťový systém proti holubům a ptactvu je postupně během let vylepšen tak, že se měnili používané materiály, jelikož chceme našim zákazníkům nabídnout ucelený ochranný síťový systém proti holubům a ptactvu, který zajišťuje dlouholetou funkčnost společně s minimální pohledovou viditelností.

Sítě proti ptactvu a holubůmSítě proti ptactvu a holubůmSítě proti ptactvu a sítě proti holubům jsou kompletovány ze „sestav“, kdy základ tvoří kotvy – lankový rám (pozinkované či nerezové lanko s napínáky a spojkami) a samozřejmě síť proti holubům v barvě kamene s oky 50x50mm. Síť proti holubům je díky montáži do sestav, možné instalovat takřka kamkoliv od lodžií a balkonů panelových domů, přes zasíťování klimatizací a vzduchotechniky kancelářských budov, zasíťování podhledů nákladových ramp, až po zasíťování měděných střech historických budov.

Kotvení ochranného systému proti ptactvu

 • Nezateplené fasády: cihly, panelu, betonu, dlažby
  • kotvení – hmoždinka s očkem a vrutem
 • Oplechování: pozinkované či měděné, titan-zinek
  • kotvení – pomocí trhacích nýtů
 • Zateplené fasády: polystyren i vata
  • kotvení – speciální hmoždinka s okem délky 50mm
  • hmoždinka kotvená pouze do zateplení
 • Ocelové konstrukce: ocelové nosníky, traverzy, I profily
  • kotvení – nastřelovací trny či upevňovací technika bez narušení podkladu (speciální držáky nebo pomocí technologie lepení)
 • Sklo a keramika: sklo, dráto-sklo a dlažba
  • kotvení – lepením speciálních profilů

Sítě proti ptactvu a holubům mají za naši firmu pro naše klienty tzv. garantovou životnost a to pouze u námi dodávaného systému. Garance životnosti je stanovena na min.10 let. I po uplynutí této doby bývá systém stále funkční. Díky ověřené konstrukci je možné stávající síť demontovat a nahradit novou s použitím stávajících kotevních prvků – žádné nové kotvy, vrtání, pouze výměna sítě! Tímto způsobem je možné ušetřit až 60% při budoucí výměně sítí proti holubům. Námi dodávaná síť proti holubům je vyrobena v UV stabilním provedení, což znamená, že na slunci nemění barvu a nedochází k její rychlé degradaci (rozpadu) vlivem povětrnostních vlivů. Síť je mimo to samozřejmě 100% voděodolná a nehořlavá (nehoří, roztéká se při 120°C).

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení společnosti Fasádní Servis®