Znalec z oboru

RNDr. Kateřina Klánová, CSs.
Wiedermannova 2, 158 Praha 5
Tel: 212 233 187
www.plisne.com / info@plisne.com

Zaměření: zdravotnictví, hygiena se specializací na měření a hodnocení bakterií a plísní v životním prostředí člověka

Znalec z oboru

Ing. Michal Nový
Autorizovaný znalec v oboru staveb ČKAIT
Nad Krocínkou 372/92, 190 00 Praha 9
Tel: 602 224 733
michal.novy@cisteni-fasad.cz

Zaměření: stavebnictví, diagnostika, materiálové znalectví, dozorování staveb

Objednatel

Ing. Jan Hrdlička
Fasádní Servis®
Evropská 696/113, Praha 6
Tel: 606-741-841
IČ: 75858568
www.cisteni-fasad.cz
info@cisteni-fasad.cz

Zaměření: prováděcí firma v oboru čištění fasád, antibakteriální a fotokatalytické ochrany fasád, samočistí ochrany fasád v životním prostředí člověka

Znalecký posudek

na hodnocení plísní ze stěru omítky z domu na ulici Letovská 544, Praha 8 Letňany

Zadání znaleckého posudku: 15.5.2017

Počet kopií: 2

Posudek zpracován: 20.5.2017

Počet stran: 3

Objednávkou ze dne 15.5.2017 jsem byla požádána o hodnocení výstupu plísní ve vzorku omítky z domu na ulici Letovská 544, Praha 8 Letňany.

Vzorek omítky byl získán otiskovým médiem.

Metody analýz

  1. Mikroskopické pozorování preparátů připravených z otiskového média.
  2. Výsev naředěných suspensí po vytřepání agarového média ve 20ml sterilního fyziologického roztoku.
  3. Determinace plísní byla provedena po izolaci plísní z agarů (ISO 16212) makroskopicky a mikroskopicky sklíčkovou agarovou metodou (mikroskop Olympus BX 41, zvětšení 400x a 1000x).

Výsledky

Ve vzorku byly determinovány plísně Acremonium strictum, Cladosporium herbarum a Trichotecium roseum.

Fotodokumentace

Plísně Acremonium strictum (vlevo), Cladosporium herbarum (uprostřed) a Trichotecium roseum (vpravo).

Rizika inhalace spor detekovaných plísní

Inhalace spor (rozmnožovacích částic plísní, které se při růstu uvolňující do ovzduší) může způsobovat alergická onemocnění u vnímavých jedinců. Mezi nejznámější alergeny patří plísně rodu Cladosporium. Mikroskopické vláknité houby – plísně mohou příležitostně způsobovat i některá další onemocnění lidí. V několika případech byl druh Acremonium strictum izolován z lidské pokožky jako původce hnisavých zánětů. Plísně rodu Cladosporium mohou způsobovat například keratitidy (zánět očí rohovky). Byly izolovány z podkožních cyst a jsou popsány i případy plicních infekcí. Trichotecium roseum produkuje trichotecenové toxiny a je považován za alergenní plíseň. Výskyt zdravotních obtíží vždy závisí na imunologickém stavu (obranyschopnosti) lidského organismu a dávce (množství spor v prostředí) mikroskopických vláknitých hub. K rizikovým skupinám patří zejména děti a senioři.

Hodnocení

Ve vzorku analyzované omítky byly detekovány mikroskopické vláknité houby – plísně. Z výsledků provedených vyšetřením je možné usoudit, že řasy a plísně jsou příčinou tmavších skvrn na omítce. Plísně kolonizují vlhká místa staveb, nejčastěji na severních a severozápadních stranách staveb. Spolu s prachovými a polutantními mastnými atmosférickými částicemi vytvářejí na fasádě krustu, která zadržuje vodu. Při mrazu v zimních měsících a přeměně vody v led dochází k odrolování částic omítky a tak ke znehodnocování povrchu fasády. Dále ke povrchová vrstva omítky negativně ovlivňována zejména organickými kyselinami, které produkují plísně a rostoucí na povrchu omítky. Kromě estetických nedostatků stavby a povrchu fasád mohou plísně rostoucí na venkovních omítkách způsobovat i další problémy. Spory plsní rostoucí na venkovních omítkách se uvolňují do okolních prostředí domů a při větrání se dostávají i do vnitřního prostředí bytů, ve kterých mohou poškozovat lidské zdraví. Mikroskopické vláknité houby – plísně doporučuji z omítek a zateplené fasády systému ETICS co nejdříve vhodným způsobem prostřednictvím odborně způsobilé prováděcí firmy. Z hlediska dosažení co nejdelší ochrany fasády a celkové šetrnosti vůči životnosti fasády doporučuji aplikaci fotokatalytické ochrany s ověřeným samočistícím fungicidním a antibakteriálním dlouhodobým efektem. Při práci je zapotřebí dodržovat bezpečnostní pravidla.

Závěr

Ve vzorovém stěru omítky odebrané z fasády domu na adrese Letovská 544, Praha 8 Letňany byla zjištěna přítomnost plísní, které způsobuji dle našich zkušeností a dlouhodobých profesních poznatků znehodnocení fasádní zateplené omítkoviny v kombinaci s UV degradací fasádních materiálů. Tato kombinace výrazně napomáhá rychlejší erozi a rozpadu fasádního pojiva. Fasádu doporučujeme očistit a dlouhodobě ochránit.

V Praze dne 20.5.2017
RNDr. Kateřina Klánová, CSs.
Wiedermannova 2, 158 Praha 5

Ing. Michal Nový
Nad Krocínkou 372/92, 190 00 Praha 9

Původní text v PDF

Znalecký posudek – plísně